Prindi

Sertifitseerimispoliitikad

ID-kaardi ja Digi-ID sertifitseerimispoliitika

Nõuded Eesti Vabariigi poolt välja antavale isikutunnistusele (ID-kaart), elamisloakaardile (EL-kaart) ja digitaalsele isikutunnistusele (Digi‐ID) kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks.

ID-kaardi sertifitseerimispoliitika

Versioon 6.0
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.1.1

Laadi alla:
Versioon 6.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2016) 

Digi-ID sertifitseerimispoliitika

Versioon 6.0
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.1.2

Laadi alla:
Versioon 6.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2016)

Eelmised versioonid:
Versioon 5.0, PDF
Versioon 4.0, PDF
Versioon 3.3, PDF
Versioon 3.2, PDF
Versioon 3.1, PDF
Versioon 2.2, PDF
Versioon 2.1, PDF
Versioon 2.0, PDF
Versioon 1.2, PDF
Versioon 1.1, PDF

Mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse sertifitseerimispoliitika

Nõuded Eesti Vabariigi poolt välja antavale Mobiil-ID vormis digitaalsele isikutunnistusele kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks.

Versioon 5.0
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.1.3

Laadi alla:
Versioon 5.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2016) 

Eelmised versioonid:
Versioon 4.0, PDF
Versioon 3.0, PDF 
Versioon 2.0, PDF
Versioon 1.1, PDF

Kvalifitseeritud Smart-ID sertifitseerimispoliitika

Nõuded kvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate kvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks.

Versioon 4.0
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.17.2

Laadi alla:
Versioon 4.0, PDF (kehtiv alates 01.06.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 3.0, PDF (fail on ingliskeelne)
​Versioon 2.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.0, PDF (fail on ingliskeelne)

Mittekvalifitseeritud Smart-ID sertifitseerimispoliitika

Nõuded mittekvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate mittekvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks.

Versioon 1.1
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.17.1

Laadi alla:
Versioon 1.1, PDF (kehtiv alates 09.02.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 1.0, PDF (fail on ingliskeelne)

Asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika

Nõuded e-templite, krüpteerimissertifikaatide ja autentimissertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks. Veebiserveri sertifikaatidele esitatavad nõuded on üle viidud iseseisvasse dokumenti.

Versioon 9.1
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.7.3

Laadi alla: 
Versioon 9.1, PDF (fail on ingliskeelne) 

Tegu on asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika versioon 10.0 mustandiga, kus on avaldatud muudatusettepanekud uue versiooni jaoks. Versioon 10.0 hakkab kehtima 30.11.2017.
Mustandit saab kommenteerida 30-päeva jooksul ehk kuni 30.09.2017, saates kirja aadressile support[A]sk.ee.

Versioon 9.0
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.7.3

Laadi alla: 
Versioon 9.0, PDF (kehtiv alates 03.07.2017) (fail on ingliskeelne) 

Eelmised versioonid:
Versioon 8.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 7.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 6.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 5.0, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 4.0, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 3.0, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 2.6, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 2.5, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 2.4, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 2.3, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 2.2, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 2.1, PDF, asutuse sertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 1.1, PDF, seadmesertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 1.0, PDF, seadmesertifikaatide sertifitseerimispoliitika
Versioon 0.3, PDF, asutuse digitaalse kinnituse sertifikaatide poliitika

SK veebiserveri sertifikaatide sertifitseerimispoliitika

Nõuded veebiserveri sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks.

Versioon 4.1
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.7.2

Laadi alla:
Versioon 4.1, PDF (fail on ingliskeelne)

Tegu on veebiserveri sertifikaatide sertifitseerimispoliitika versioon 5.0 mustandiga, kus on avaldatud muudatusettepanekud uue versiooni jaoks. Versioon 5.0 hakkab kehtima 30.11.2017.
Mustandit saab kommenteerida 30-päeva jooksul ehk kuni 30.09.2017, saates kirja aadressile support[A]sk.ee.

Versioon 4.0
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.7.2

Laadi alla:
Versioon 4.0, PDF (kehtiv alates 03.07.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 3.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 2.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.0, PDF (fail on ingliskeelne)

Organisatsiooni kaartide sertifikaatide sertifitseerimispoliitika

Nõuded kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate organisatsiooni kaartide sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks.

SEB-kaardi sertifitseerimispoliitika

Versioon 4.0
OID: 1.3.6.1.4.1.10015.13.1

Laadi alla: 
Versioon 4.0, PDF (kehtiv alates 01.04.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 3.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 2.0, PDF
Versioon 1.0, PDF

EE Certification Centre Root CA sertifitseerimispoliitika

Nõuded SK tipmise sertifitseerija poolt väljastatavate alamsertifitseerijate sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks. EE Certification Centre Root CA sertifitseerimispoliitika on kehtetuks tunnistatud. SK tegevus tema tipmise sertifitseerija poolt väljastatavate alamsertifitseerijate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel on üle viidud EECCRCA sertifitseerimispõhimõtetesse.

Kehtetud versioonid:
Versioon 2.0, PDF
Versioon 1.1, PDF

Lõpetatud teenuste sertifitseerimispoliitikad

Nõuded teenuste kohta, mille osutamise on SK käesolevaks hetkeks lõpetanud. Need sertifitseerimispoliitikad enam ei kehti.

Mobiil-ID sertifitseerimispoliitika

Sertifitseerimispoliitika, mis kirjeldas nõudeid digitaalset allkirjastamist ja digitaalset isikusamasuse kontrolli võimaldavate Mobiil-ID sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks. See sertifitseerimispoliitika enam ei kehti.

Kehtetud versioonid:
Versioon 2.0, PDF (kehtiv alates 16.12.2009)
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 11.04.2007)

Leedu Mobiil-ID sertifitseerimispoliitika

Sertifitseerimispoliitika, mis kirjeldas nõudeid digitaalset allkirjastamist ja digitaalset isikusamasuse kontrolli võimaldavate Leedu Mobiil-ID sertifikaatide väljastamiseks ja teenindamiseks. See sertifitseerimispoliitika enam ei kehti.

Kehtetud versioonid:
Versioon 2.0, PDF (kehtiv alates 01.01.2016) (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.1, PDF (kehtiv alates 16.03.2015) (fail on ingliskeelne)