Prindi

Sertifitseerimispõhimõtted

EECCRCA sertifitseerimispõhimõtted

Põhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust tema tipmise sertifitseerija poolt väljastatavate alamsertifitseerijate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.01.2017) 

ESTEID-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust Eesti Vabariigi poolt välja antavale isikutunnistusele (ID-kaart), elamisloakaardile (EL-kaart), digitaalsele isikutunnistusele (Digi-ID) ja Mobiil-ID vormis digitaalsele isikutunnistusele kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel. 

Laadi alla:
Versioon 4.0, PDF (kehtiv alates 01.04.2018) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 3.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 2.0, PDF (kehtiv alates 24.10.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2016)

EID-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust kvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate kvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide, samuti organisatsiooni kaartide ja Leedu mobiil-ID kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 6.1, PDF (kehtiv alates 06.07.2018) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 6.0, PDF (kehtiv alates 01.03.2018) (fail on ingliskeelne)
Versioon 5.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 4.0, PDF (kehtiv alates 01.06.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 3.0, PDF (kehtiv alates 01.04.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 2.0, PDF (kehtiv alates 16.01.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.01.2017) (fail on ingliskeelne)

NQ-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust mittekvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate mittekvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 3.0, PDF (kehtiv alates 06.07.2018) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 2.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.1, PDF (kehtiv alates 09.02.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.01.2017) (fail on ingliskeelne)

KLASS3-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust e-templite, krüpteerimissertifikaatide, autentimissertifikaatide ja veebiserveri sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 5.0, PDF (kehtiv alates 30.11.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid: 
Versioon 4.0, PDF (kehtiv alates 03.07.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 3.0, PDF (kehtiv alates 01.06.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 2.0, PDF (kehtiv alates 03.02.2017) (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.07.2016) (fail on ingliskeelne) 

SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldasid SK tegevust sertifitseerimisteenuse osutamisel kooskõlas digitaalallkirja seadusega. Need põhimõtted enam ei kehti. 

Kehtetud versioonid:
Versioon 2.5, PDF
Versioon 2.4, PDF
Versioon 2.1, PDF
Versioon 2.0, PDF
Versioon 1.0, PDF