Prindi

Kehtivuskinnitusteenus

Mis see on?

SK kehtivuskinnituse teenus lisab digitaalallkirjadele õigusjõu. Teenuse käigus lisatakse digitaalallkirjale automaatselt elektrooniline märge, mis määratleb allkirja andmise aja ja näitab, et allkirja andmiseks kasutatud sertifikaat sel hetkel kehtis. Kui allkirja andmise aeg pole vastavalt digitaalallkirja seaduse nõuetele ära näidatud, on digitaalallkiri kehtetu.

Kehtivuskinnituse teenust kasutatakse ka sertifikaadi kehtivuse reaalajas kontrollimiseks, mis kindlustab turvalise elektroonilise isikutuvastuse.

Kehtivuskinnituse teenus sobib avalikele e-teenustele, mida saab kasutada ID-kaardi, Mobiil-ID või digitempliga või kus saab anda digitaalset allkirja. Väljastatud sertifikaadi kehtivuskinnitusi säilitatakse turvalises andmebaasis, mis võimaldab neid vajadusel tõestamiseks kontrollida.
 

Äriline kasu

Arvuta ettevõtte lepingute allkirjastamise kulud!
Kasuta digiallkirja tasuvuskalkulaatorit.

Elektrooniline isikutuvastus ID-kaardi või Mobiil-IDga on mitmes mõttes parem ja turvalisem kui kasutajanime ja parooliga. Autentides ID-kaardi või Mobiil-IDga, võib olla kindel, et saadakse õiged andmed ja autentimisvahend on õige isiku käes – nii väheneb risk, et kasutajad esitavad e-teenuse pakkujale valeandmeid. Samuti on e-teenuste pakkujatel võimalik oma teenuseid otse ja turvaliselt kõikidele ID-kaardi ja Mobiil-ID omanikele ilma eelneva registreerimiseta pakkuda. Mugav on ka kasutajatel, sest pole vaja meeles pidada erinevaid kasutajanimesid ega paroole – kõikide teenuste puhul saab kasutada sama vahendit ja PIN-koodi.

Digitaalallkirja kasutamine on mugav ja kiire, sest võimaldab elektrooniliselt ja paberivabalt teha toiminguid, milleks varem pidi kasutama käsitsi paberile antud allkirja. Digitaalallkiri on väga turvaline – seda ei saa võltsida, misläbi on tagatud allkirja õigsus. Vaata ka digitaalallkirja tutvustavat videot.

Digitaalallkirja seaduse kohaselt kehtivad ainult need allkirjad, millel on allkirja andmise hetkel kehtiv sertifikaat. Kehtivuskinnituse teenuse abil saab digitaalallkirja kehtivust kontrollida kiirelt ja mugavalt. Digitaalallkirja õigsuse päringu saab teha ka pärast sertifikaadi kehtivusaja lõppu või selle tühistamist.
 

Kuidas kehtivuskinnitus töötab?

Teenus põhineb OCSP-protokollil (Online Certificate Status Protocol), mis on kirjeldatud Interneti standardis RFC 2560. OCSP kujutab endast lihtsat klient-server süsteemi, kus OCSP-klient saadab OCSP-responderile (serverile) päringu sertifikaadi kohta ning responder annab selle sertifikaadi kohta kinnituse, mis sisaldab sertifikaadi kehtivust või mittekehtivust ja kinnituse andmise aega. Responderi antud vastus on digitaalselt allkirjastatud.

OCSP-responderi vastuseid sertifikaadi kohta on kolm:

 • sertifikaat kehtib;
 • sertifikaat ei kehti;
 • informatsioon küsitava sertifikaadi kohta puudub.

OCSP positiivne vastus tähendab, et sertifikaat on välja antud ning oli kinnituse väljastamise hetkel kehtiv.

Kehtivuskinnituse teenus toimib järgmiselt:

 1. Allkirjastatavast dokumendist moodustatakse sõnumilühend ehk räsi.
 2. Kasutaja allkirjastab dokumendi ID-kaardi või Mobiil-IDga.
 3. Infosüsteem saadab dokumendist loodud sõnumilühendi ja kasutaja sertifikaadi SK serverisse.
 4. SK server kontrollib kasutaja sertifikaadi kehtivust. Kui sertifikaat kehtib, väljastatakse kehtivuskinnitus. Kui sertifikaat ei kehti, kuvatakse kasutajale veateade. Juhul kui informatsioon sertifikaadi kohta puudub, edastatakse sellekohane teade.
 5. SK server salvestab väljastatud kehtivuskinnituse oma andmebaasi, kust on võimalik seda hiljem kontrollida. Kehtivuskinnituses olev dokumendi sõnumilühend ei sisalda infot allkirjastatud dokumendi sisu kohta.

Ligipääs kehtivuskinnituse teenusele on piiratud. Ligipääs tagatakse kliendilepingus fikseeritud IP-aadressile, teenusele pääseb ligi ka juurdepääsutõendi alusel. Kehtivuskinnituse teenuse kasutajatel on tasuta ligipääs DigiDocService'i veebiteenusele.

Hinnad

Lepingu sõlmimisel pakume teenust alustuseks tasuta:

 • kontoripakett - esimese kuu lõpuni tasuta;
 • minipakett - 3 kuud tasuta;
 • alates standardpaketist - 6 kuud tasuta.

Tasuta stardiperioodi lõppemisel rakendub teenuse hind vastavalt valitud paketile.

Täpsem ülevaade hindadest asub siin.

Teenuse kasutamise tingimused

Teenuste kasutamise üldtingimused on kättesaadavad siin

Tehniline lisainfo

Telli kehtivuskinnituse teenus

Seadista oma e-teenusele ID-kaardi ja Mobiil-ID tugi. Alates standardpaketist esimesed 6 kuud TASUTA

Telli

Telli kehtivuskinnituse teenus

Seadista oma e-teenusele ID-kaardi ja Mobiil-ID tugi. Alates standardpaketist esimesed 6 kuud TASUTA

Telli

Kontakt

Küsi lisainfot või pakkumist

SK klienditugi
e-post: sales[A]sk.ee
telefon: 610 1885