Prindi

e-Tempel

Digitempli teenuse pilte-Tempel, millega tõendatakse digitaalseid dokumente, kinnitab, et elektrooniliselt saadetud dokumendid või muu info pärineb tõepoolest selle saatnud asutusest. e-Tempel annab kinnituse, et vastav asutus on seotud konkreetse digitaalse dokumendiga ning dokumenti ei ole vahepeal muudetud.

e-Templit saavad kasutada nii ettevõtted, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, füüsilisest isikust ettevõtjad kui ka avalik-õigusliku ameti kandjad.

e-Templit saab kasutada nii koos digitaalallkirjaga kui ka ilma. Kasutades e-Templi sertifikaati koos isiku digitaalallkirjaga, võite olla kindel, et dokumendi allkirjastanud isik on volitatud vastava ettevõtte nimel dokumente allkirjastama.

Äriline kasu

e-Templit kasutades võidate aega ja vähendate kulusid, sest seniste paberdokumentide käsitsi haldamise asemel saate dokumendid kinnitada ja edastada digitaalselt. e-Templiga tagatakse võltsimiskindlus ning kliendid saavad vajalikud toimingud kiiremini ja mugavamalt tehtud.

Telli e-Tempel Telli e-Tempel QSCD-l

Referentsid

Pangad väljastavad e-Templiga kinnitatud maksekorralduste kinnitusi, millega tõendatakse makse sooritamist. Samuti on e-Templiga kinnitatud kinnisvara hindamisaktid, liisingfirmade poolt ARK-le edastatavad digitaalsed volikirjad ning Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt väljastatavad tunnistused.

Kuidas e-Tempel töötab?

e-Templi kasutamine on sarnane ID-kaardi kasutamisega allkirjastamisel, st dokumendile lisatakse templi andmise aeg ja kehtivuse info. e-Templit on võimalik kasutada DigiDoc tarkvaraga ja SK poolt pakutava TempelPlus tarkvaraga. e-Templi lahendust on võimalik integreerida enamike infosüsteemidega.

SK pakub suurema koguse failide allkirjastamiseks (ehk nö. massallkirjastamiseks) asutuse e-Templiga – näiteks arved, maksekorraldused, tunnistused jne - TempelPlus tarkvara. Loe lähemalt.

Hinnad

e-Templi hinnaga saab tutvuda siin.

e-Templi sertifikaat on võimalik 14 päeva jooksul tasuta ümber vahetada.

Tehniline lisainfo

Krüptopulga kasutamiseks vajamineva tarkvara saab allalaadida siit

Krüptopulga initsialiseerimiseks, võtmepaari ja sertifikaaditaotluse genereerimiseks vajamineva juhendi leiad siit.

Hetkel on eToken krüptopulk SK poolt toetatud järgmistes keskkondades:

  • Windows (alates XP-st), Mac OS X (alates 10.6.8), Linux (Ubuntu, Fedora, Red Hat Enterprise, CentOS, SUSE Linux Enterprise)
  • Windows (Vista, W7, W8) koos DigiDoc3 kliendi ja krüptoga alates versioonist 3.7. Versioonides 3.5 ja 3.6 ning XP puhul on vajalikud lisaseadistused, mille kohta leiab täpse juhise siit.
  • SK TempelPlus Windows ja Linux keskkonnas

SK tegeleb jooksvalt täiendavate keskkondade testimisega. Samas on eToken tootja poolt edastatud meile draivereid Windows, Linux ja Mac erinevate keskkondade jaoks. Kui on soovi kasutada SK poolt testimata ja toetamata draivereid, palume pöörduda meie poole e-posti aadressil support[A]sk.ee.

e-Templi sertifikaadi sertifitseerimisahel on järgmine:

digitempli sertifikaat->KLASS3-SK 2010->EE Certification Centre Root CA