Prindi

Kindlustus

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on SK usaldusteenuse osutajana kohustatud avaldama oma koduleheküljel kindlustuslepingu tingimused.

Kehtiva poliisi tingimused

Kindlustustunnistus
Dokument on tunnistuseks, et AIG Europe Limited (Finland Branch) on välja andnud järgneva kindlustuspoliisi:
Kindlustusvõtja Sertifitseerimiskeskus AS
registrikood 10747013
Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn Eesti
Poliisi periood: 8.8.2016 – 7.8.2017, mõlemad päevad kaasa arvatud
Poliisi üldtingimused: AIG TechPremier 07-2014
Osa I – Erialane vastutuskindlustus
Kindlustuskaitse Erialane vastutuskindlustus
Poliisi number 2001095692
Kindlustatud erialased teenused Sertifitseerimise ja ajatempli teenused
Vastutuse piirmäär EUR 2 000 000 iga üksiku kindlustusjuhtumi puhul ja aasta peale kokku
Territoorium: Üle maailma, välja arvatud USA ja Kanada
Osa II - Üldine ja tootevastutus​
Kindlustuskaitse Üldine ja tootevastutus
Poliisi number 2001035691
Vastutuse piirmäär EUR 1 000 000 iga üksiku kindlustusjuhtumi puhul ja aasta peale kokku
Territoorium: Üle maailma, välja arvatud USA ja Kanada
Käesolev tunnistus ei täienda, pikenda ega muuda ülalmainitud poliisi kindlustuskaitset. Kehtivad poliisis märgitud tingimused.
Helsingi, 05.08.2016
/allkiri/ /allkiri/
Christa Heinonen  Kalle Pohls
Finantstoodete tiimijuht Kahjukindlustuse kindlustusandja
AIG EUROPE LIMITED (FINLAND BRANCH)

 

Kindlustuspoliisid ja -sertifikaadid

2016. aasta sertifikaat

2015. aasta sertifikaat

2014. aasta sertifikaat

2013. aasta poliis

2012. aasta poliis

2011. aasta poliis

2010. aasta poliis

2009. aasta poliis

2008. aasta poliis

2007. aasta poliis

2006. aasta poliis

2005. aasta poliis

2004. aasta poliis

2003. aasta poliis

2002. aasta poliis

2001. aasta poliis