SK

Prindi

Sertifitseerimispõhimõtted

EECCRCA sertifitseerimispõhimõtted

Põhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust tema tipmise sertifitseerija poolt väljastatavate alamsertifitseerijate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.01.2017) 

ESTEID-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust Eesti Vabariigi poolt välja antavale isikutunnistusele (ID-kaart), elamisloakaardile (EL-kaart), digitaalsele isikutunnistusele (Digi-ID) ja Mobiil-ID vormis digitaalsele isikutunnistusele kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel. 

Laadi alla:
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2016)

EID-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust kvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate kvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide, samuti organisatsiooni kaartide kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 3.0, PDF (kehtiv alates 01.04.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 2.0, PDF (fail on ingliskeelne)
Versioon 1.0, PDF (fail on ingliskeelne)

NQ-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust mittekvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate mittekvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 1.1, PDF (kehtiv alates 09.02.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid:
Versioon 1.0, PDF (fail on ingliskeelne)

KLASS3-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust e-templite, krüpteerimissertifikaatide, autentimissertifikaatide ja veebiserveri sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 2.1, PDF (fail on ingliskeelne)

Tegu on KLASS3-SK sertifikaatide sertifitseerimispõhimõtete versioon 3.0 mustandiga. Versioon 3.0 hakkab kehtima 01.06.2017. Mustandit saab kommenteerida 30 päeva jooksul ehk kuni 01.04.2017, saates kirja aadressile support[A]sk.ee.

Laadi alla:
Versioon 2.0, PDF (kehtiv alates 03.02.2017) (fail on ingliskeelne)

Eelmised versioonid: 
Versioon 1.0, PDF (fail on ingliskeelne) 

SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldasid SK tegevust sertifitseerimisteenuse osutamisel kooskõlas digitaalallkirja seadusega. Need põhimõtted enam ei kehti. 

Kehtetud versioonid:
Versioon 2.5, PDF
Versioon 2.4, PDF
Versioon 2.1, PDF
Versioon 2.0, PDF
Versioon 1.0, PDF