SK

Prindi

Sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted (CPS, Certification Practice Statement) on raamdokument, mis kirjeldab SK tegevust sertifitseerimisteenuse osutamisel, sealhulgas teenusega seotud mõisteid ja protseduure. CPS on kooskõlas digitaalallkirja seadusega, täpsustades seaduses ette nähtud toiminguid. CPS reguleerib ka SK digitaalallkirja seadusega mitteseotud toiminguid, näiteks seadmesertifikaatide välja andmist, mille puhul on küll tegu sertifitseerimisteenusega, kuid väljaantavate sertifikaatidega digitaalallkirja anda ei saa.

CPS on raamdokument, mis sellisel kujul pole iseseisvalt sertifitseerimisteenustele kohaldatav. Iga sertifitseerimisteenusega on seotud eraldi sertifitseerimispoliitika, mis täpsemalt kirjeldab teenusega seotud parameetreid ja toiminguid. Paljude teenuste puhul on mitmed asjaolud sarnased ning selles osas viidatakse teenuste poliitikates otse CPS-ile, neis küsimustes on CPS teenustele ka otsekohaldatav.

Laadi alla:
Versioon 2.5, PDF (kehtiv alates 01.01.2011)

See versioon kehtib seni, kuni ei ole teavitatud teisiti.

Eelmised versioonid:
Vanemad versioonid enam ei kehti, neid asendab uuem versioon.

Versioon 2.4, PDF
Versioon 2.1, PDF
Versioon 2.0, PDF
Versioon 1.0, PDF

ESTEID-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust Eesti Vabariigi poolt välja antavale isikutunnistusele (ID-kaart), elamisloakaardile (EL-kaart), digitaalsele isikutunnistusele (Digi-ID) ja Mobiil-ID vormis digitaalsele isikutunnistusele kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel. 

Laadi alla:
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.11.2016)

EID-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust kvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate kvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide, samuti organisatsiooni kaartide kvalifitseeritud e-allkirja ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.01.2017) (fail on ingliskeelne)

NQ-SK sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust mittekvalifitseeritud Smart-ID e-allkirja andmist võimaldavate mittekvalifitseeritud sertifikaatide ja e-identimist võimaldavate sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla:
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.01.2017) (fail on ingliskeelne)

KLASS3-SK 2010 sertifitseerimispõhimõtted

Sertifitseerimispõhimõtted, mis kirjeldavad SK tegevust e-templite, krüpteerimissertifikaatide, autentimissertifikaatide ja veebiserveri sertifikaatide väljastamisel ja teenindamisel.

Laadi alla: 
Versioon 1.1, PDF (fail on ingliskeelne) 

Tegu on AS Sertifitseerimiskeskus KLASS3-SK 2010 sertifikaatide sertifitseerimispõhimõtete versioon 2.0 mustandiga. Versioon 2.0 hakkab kehtima 01.02.2017. Mustandit saab kommenteerida 30 päeva jooksul ehk kuni 30.11.2016, saates kirja aadressile support[A]sk.ee.

Laadi alla: 
Versioon 1.0, PDF (kehtiv alates 01.07.2016) (fail on ingliskeelne)