Prindi

Ettevõttest

SK ID Solutions (SK) on spetsialiseerunud rahvusvaheliste e-identiteedi lahendustele. Oleme Eesti riigi partner sertifikaatide väljastamisel isikut tõendavatele dokumentidele (ID-kaart, Mobiil-ID, Digi-ID, elamisloa kaart ja e-residendi Digi-ID). Võimaldame erinevate riikide kodanikel e-teenustesse sisse logida ning digitaalallkirju anda. SK ID Solutions teenindab enam kui 600 organisatsiooni, mille hulgas on nii finants-, tervishoiu- kui ka muud era- ja riigisektori e-teenused. Meie teenustel on Eestis üle 600 000 lõppkasutaja.

Meie põhitegevused:

  • sertifitseerimis- ja ajatempliteenuse pakkumine;
  • digitaalallkirjastamise tehnoloogia ja rakenduste väljatöötamine;
  • valideerimisteenuste pakkumine.

SK on loonud ID-kaardi kasutamiseks vajaliku tarkvara, sh välja töötanud DigiDoc tarkvara, mis võimaldab anda digitaalallkirju, kontrollida digitaalallkirjade kehtivust ning krüpteerida andmeid. Lisaks osutame sertifitseerimisteenust elektrooniliste sõidumeerikute projekti raames Taanis. 

SK loodi 2001. aastal, meie asutajad ja omanikud on Swedbank, SEB Pank ja Telia Eesti.

SK ajaloo kohta saad lugeda siit.

Usaldusväärsus ja vastavus standarditele

Lisaks iga-aastastele kohustuslikele audititele on SK läbinud Euroopa standarditele vastavuse auditi (ETSI TS 101 456 - Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates). Selles on märgitud vastavus ka Euroopa Parlamendi elektrooniliste allkirjade direktiivis 1999/93/EC nimetatud kvalifitseeritud teenuseosutaja nõuetele. SK väljastab Euroopa Liidu piires tunnustatud kvalifitseeritud sertifikaate.

Meie tegevus on tunnustatud ISO 27001 sertifikaadiga.